Rozhovor s Oskarem: Technoid není zaměstnání

Víte, že Oskar testuje nové služby na lidech? Jmenují se Technoidi. V konkurzu se jimi chtělo stát několik tisíc zájemců, Oskar jich má aktuálně pouze čtyřiadvacet. Na naše otázky odpovídá tiskový mluvčí Petr Šindler a vedoucí projektu Pavel Jirát.

1. Berou technoidi za své služby nějaké peníze?

Ne, Technoidi nejsou za svoji činnost odměňováni finančně. Správný Technoid musí být v první řadě nadšenec pro nové technologie. Musí je mít jako koníčka. Být Technoidem není rozhodně zaměstnání a pevně věřím, že Technoidem se člověk stává hlavně pro své nadšení.

2. Hradí Oskar technoidům účty? Pokud ano, v jaké šíři?

Každý Technoid má k dispozici testovací SIM kartu, na které jsou aktivní služby GPRS a SMS. Tyto služby mohou Technoidi využívat jak pro testovací, tak i pro soukromé účely. Obecně se řídíme zásadou, že každý Technoid by měl využívat služby zdarma přímo úměrně tomu, jak moc intenzivně testuje.

3. Kolik zájemců se přihlásilo v každém kole a kolik jich bylo vybráno?

V prvním kole se přihlásilo téměř 4 000 kandidátů, do druhého kola postoupilo necelých 300. Z nich vybereme 12 nových Technoidů. Poměr 4 000 zájemců versus 12 vybraných jasně ukazuje, že tak jako v každém výběrovém řízení se bohužel nemůže dostat na všechny. Chceme však zdůraznit, že si tak velkého zájmu velmi ceníme. A pevně věříme, že i ti, na které se nedostalo, nám zachovají svou přízeň i v budoucnu.

4. Kolik je v současné době technoidů?

V současné době máme 24 aktivních Technoidů.

5. Jaké požadavky jsou kladeny na technoidy?

Úkoly pro Technoidy lze v zásadě rozdělit na dva druhy:

1. Podpora našich zákazníků v rámci www.oskarena.cz - zde Technoidi odpovídají na otázky týkající se WAP, GPRS a MMS služeb a pomáhají například s nastavením  telefonů.

2. Testování vybraných služeb Oskara – Technoidi jsou nadšenci, což se projevuje
i v intenzitě jejich testování. Na základě jejich připomínek jsme mnoho služeb doladili tak, aby jejich používání bylo maximálně uživatelsky přátelské.

6. Stalo se už, že by Oskar ukončil s některým z technoidů spolupráci?

Ano – například tehdy, když Technoid vykazuje pouze minimální aktivitu, a tudíž není pro projekt Oskarena žádným přínosem. Častokrát přitom nemusí jít o úmysl Technoida. V okamžiku, kdy se totiž Technoidem stal, měl času dostatek. Ale lidský život je velmi dynamický. Někteří Technoidi se s námi rozloučili z rodinných důvodů, někteří dali prioritu škole. Je to pochopitelné. I pro nás je dobré, když se Technoidi v rozumné míře střídají. Přinášejí jiný pohled řešení problémů. 

7. Jaké mají technoidi výhody u Oskara?

Kromě výše zmíněných služeb (SMS a GPRS), které mají zdarma, jim zapůjčujeme moderní vybavení, na kterém naše služby testují.  Zároveň mají možnost v závislosti na své výkonnosti a aktivitě vyhrávat atraktivní ceny (hardware, mobilní technologie atd.) v pravidelných soutěžích. Mimochodem, možnost „osahat“ si a vyzkoušet všechny možné typy mobilních telefonů, různých parametrů a funkcí, je pro opravdového Technoida jednou z nejdůležitějších výhod. Přiznejme si, že řada z nás má ráda nové hračky, a jako Technoid je máte zadarmo. V současné době se snažíme rozšířit co nejvíce počet telefonů a různých přístrojů v naší „Technoidní půjčovně“. Hlavně díky dobré znalosti mnoha značek a typů mobilních telefonů mohou Technoidi rychleji a kvalitněji poradit našim zákazníkům, jak na to. Například jak správně a hlavně jednoduše nastavit telefon, jak jej využít na maximum.  A v neposlední řadě mají Technoidi jedinečnou šanci vidět, jak funguje mobilní operátor, jak vznikají nové služby. Technoidi jsou elitní komunita, kterou spojuje zájem o informační a mobilní technologie.

8. Jsou vázáni technoidi smlouvou o mlčenlivosti?

Ano, dohoda o mlčenlivosti je součástí standardních Podmínek účasti v projektu Oskarena.

9. Může být technoidem člověk zaměstnaný u konkurenčních operátorů? Které omezení mohou adepty z konkursu vyřadit?

Žádný z našich Technoidů by neměl pracovat pro přímou konkurenci, což vyplývá i z dohody o mlčenlivosti. Naše budoucí Technoidy však nechceme před jejich přijetím žádným zásadním způsobem “lustrovat“ a vyžadujeme pouze základní osobní údaje. V dohodě je však stanoveno, že „si OSKAR vyhrazuje právo kdykoli během projektu vyloučit z účasti na PROJEKTU ty ÚČASTNÍKY, u nichž existuje podezření, že by jejich účast vedla k maření průběhu a účelu konání PROJEKTU, popř. ke zneužití důvěrných informací poskytnutých v průběhu konání PROJEKTU jednotlivým ÚČASTNÍKŮM“. Je logické a pochopitelné, že se snažíme naše know-how chránit. 

10. Osvědčila se Oskarovi metoda výběru? Změnila nějak se ve srovnání s prvním kolem?

Ano, metoda výběru se osvědčila. Proto k žádným podstatným změnám nedošlo. Upravili jsme pouze dotazník tak, abychom si na základě odpovědí mohli vybrat Technoidy, které právě chceme a potřebujeme. V našem zájmu je  mít ve skupině co nejvíce různých osobnostních profilů. A to také z toho důvodu, že Technoidi jsou do určité míry reprezentativním vzorkem našich zákazníků – a to jak podle vzdělání, zaměření, ale podle používaného operačního systému nebo jiných technologií, se kterými pracují.

11. Jak Oskar postupuje v případě, že technoid neúmyslně přijde o zapůjčené zařízení?

Na případné ztrátě nebo poškození vypůjčených zařízení se Technoidi částečně podílejí na likvidaci škody.

12. Jaký je ideální technoid?

Nezáleží nám na věku či pohlaví, podstatné je, aby dotyčný/á byli pro tu práci nadšeni, aby se uměli vyjádřit, komunikovat, aby se o daný obor a problematiku opravdu zajímali a také, aby o ní věděli daleko více než ostatní. Jednoduše řečeno: Musí je to bavit a musí tomu dát hodně ze sebe.

13. Mohl byste popsat celý proces výběrového řízení.

Proces je velice jednoduchý a transparentní. Zájemci vyplní dotazník a my každou odpověď obodujeme. Počet bodů se odvíjí od míry relevantnosti otázky.  Ne všechny otázky jsou tedy obodovány stejným počtem bodů. Tři sta účastníků, kteří získají nejvíce bodů, postupují do druhého kola. Vyplní dotazník č. 2, který je již o něco delší. Různé otázky, různý počet bodů a novinkou jsou dva „esejové“ úkoly. Vyhodnocujeme nejen kreativitu, ochotu odpovídat na otázky, způsob vyjadřování, srozumitelnost a „lehkost pera“.  Musíme vybrat 12 finalistů a pár náhradníků. To proto, že se občas stává, že některý z finalistů se už Technodiem netouží stát.

12. Kdy bude další náběr nových technoidů?

S novými pravidly, která chceme představit, by mělo docházet k menší obměně každé tři měsíce. Budeme se totiž s těmi, kteří nemají čas či zájem dále pokračovat, průběžně loučit.

14. Kde a kdy se zrodila myšlenka technoidů?

Myšlenka se zrodila v roce 2001, kdy Oskar implementoval službu GPRS. Tehdy šlo o zbrusu novou technologii a my jsme si byli vědomi toho, že se s ní může řada zákazníků potýkat. Přišli jsme proto s nápadem otestovat a okomentovat GPRS našimi zákazníky. Tedy těmi, kterým je služba určena. Ostatně „GPRS – Ověřeno na lidech“ jistě nemusíme čtenářům mobilmania.cz více představovat. V následujících letech se záběr Oskareny a Technoidů rozšířil na kompletní portfolio Oskarových služeb a podporu zákazníků.

15. Vznikli technoidi z iniciativy TIW nebo přímo z Oskara? Pokud z Oskara, nechala se TIW inspirovat, respektive její další operátoři?

Technoidi jsou originálním nápadem Oskara a podle našich informací jde doposud o zcela unikátní skupinu „mobilních fandů“.

16. Je působení technoida časově omezeno?

Délka působení Technoida je omezena pouze jeho výkonností a zájmem.

17. Na jakých úrovních technoidi komunikují se zákazníky Oskara?

Technoidi nekomunikují se zákazníky přímo, ale prostřednictvím administrátora projektu, který hodnotí a kontroluje odpovědi. Jde nám především o to, aby každý Oskarův zákazník dostal na svou otázku co nejrychleji kvalitní odpověď.

18. Kolik technoidů přešlo pod Oskar na plný pracovní úvazek?

Zatím ještě žádný, ale v několika případech již došlo k prohloubení oboustranné spolupráce.

19. Mohou být mezi technoidy rodinní příslušníci Oskarových zaměstnanců?

To se klidně může stát.

20. Došlo někdy ze strany technoidů k nežádanému úniku informací?

Pokud ano, nejsme si toho vědomi.

21. Provádějí technoidi pouze jim určenou činnost, nebo může být tato práce tvůrčí záležitostí? Pokud ano, uveďte příklad.

Snažíme se, aby se Technoidi vždy soustředili na tu službu, kterou právě testujeme. Vlastní iniciativě a kreativitě se u Technoidů rozhodně nebráníme a každý dobrý postřeh nebo nápad se snažíme patřičně oceňovat. Jako příklad můžeme uvést celou řadu postřehů k MMS, kdy nám Technoidi i po skončení samotného testování dodali dobré tipy, jak službu více  uživatelsky zpříjemnit. Například  upravením formátu obrázkové zprávy pro různé telefony tak, aby zprávy přicházely v co nejlepším stavu.

22. Mají technoidi nějaké workflow, ve kterém mohou mezi sebou komunikovat?

Technoidi mají k dispozici diskuzní fórum, které je určeno pouze jim.

23. Bývají pro technoidy pořádána školení nebo semináře? Jak často?

Organizujeme pravidelně společné workshopy, které ale nepovažujeme za školení nebo semináře. Primárně slouží k vzájemnému poznávání, vybudování dobrého týmu a samozřejmě nechybí ani trocha zábavy. Na workshopech Technoidům předáváme řadu užitečných informací. Kolegové z různých odděleních Oskara si pro ně připravují prezentace a nebráníme  ani naším dodavatelům, kteří chtějí s Technoidy navázat kontakt a prezentovat jim své služby a produkty. Především ale hodnotíme uplynulý cyklus, předáváme ceny ze soutěží a zadáváme instrukce pro další testování. A aby se Technoidi na workshopy opravdu těšili, realizujeme vždy dva v Praze a další dva v jiné zajímavé lokalitě. 

24. Scházejí se technoidi i v reálném světe?

Ano, Technoidi mezi sebou vytvořili dobrou partu, která žije svým životem, má své zájmy, komunikuje spolu a schází se i mimo naše workshopy. Většinou v nějaké dobré hospůdce.

25. Jaká je základní náplň práce technoida, kolik času denně jí věnuje? Slučuje se s běžným užíváním telefonu?

Základní náplní práce Technoida je podpora našich zákazníků a testování nebo hledání možností, jak vylepšovat naše služby. Obecně jsou Technoidi velmi intenzivními uživateli jak telefonů, tak i služeb. Každý Technoid věnuje Oskareně různou část svého volného času. Rozhodně ale mají čas na svůj život – na školu, jet na dovolenou, dokončit projekt ve své práci apod.

26. Jaké typy služeb testují?

Testují v podstatě všechny služby, které se Oskar chystá spustit nebo vylepšují ty, které už spuštěny jsou. Testují například GPRS, SMS, MMS a  tzv. služby s přidanou hodnotou. Ale také nám třeba pomáhají vylepšovat Oskarovu samoobsluhu.

27. Kolik procent práce technoida představuje podíl na vývoji a testování chystaných produktů?

Vývojem produktů se Technoidi přímo nezabývají, nicméně testovaní může odhadem činit  asi 30% jejich práce.

Zajímavosti

28. Kolik let má nejstarší technoid?

Věk nesledujeme. Ale když už se ptáte, tak nejstarším Technoidům je kolem 40 let. 

29. Jak dlouho trvala nejkratší spolupráce s technoidem?

Zde nedocházelo k žádným extrémům. Nejkratší spolupráce trvala přibližně 3 měsíce, kdy jeden z Technoidů zjistil, že má ve svém současném životě jiné priority. A to my respektujeme.

30. Jaký je věkový průměr technoidů?

Věkové rozmezí se pohybuje od 18 do 40 let.

31. Jaké je procentuelní zastoupení podle pohlaví?

90/10. Asi nikoho nepřekvapí, že těch 90% je mužského pohlaví.

32. Kdo je autorem slova technoid, bylo vymyšleno nebo už existovalo? Pokud bylo vymyšleno, jaké byly ještě další varianty?

„Technoid“ byl vymyšlen v Oskarově zasedačce ve čtvrtém patře.

33. Je technoid individuální záležitostí, nebo se technoidi navzájem chápou jako komunita?

Je to komunita se vším všudy.

Diskuze (79) Další článek: Konec nudy - javové hry přináší třetí rozměr

Témata článku: , , Nen, Lidský život, Oskar, Zaměstnání, Testovací sim, Náplň práce, Rozhovor, Workflow, Individuální záležitost, Chystaný produkt,