Slovensko vs. Česko: kde je T-Mobile výhodnější?

V květnu se ze slovenského operátora EuroTel stal oficiálně T-Mobile. Protože nový operátor zároveň představil nové tarify, je to nahrávka na smeč: srovnejme, kde je „lepší T-Mobile“. Máme se lépe my, nebo na Slovensku?
Slovensko vs. Česko: kde je T-Mobile výhodnější?
Kapitoly článku

T-Mobile vtrhnul na slovenský trh s velkým nasazením a za necelý měsíc již po bývalém EuroTelu není ani památka. Připomeňme, že mobilní operátor EuroTel byl koncem minulého roku kompletně prodán Slovak Telecomu, který spadá pod společnost Deutsche Telecom. A pod něj patří T-Mobile?.

Upozornění: všechny ceny v článku jsou včetně DPH

Na Slovensku mohou relaxovat

T-Mobile na Slovensku nově zavedl své standardní tarify Relax. Na konci minulého léta se objevily i u nás, ale vzhledem ke stejnému názvu u konkurenčního Eurotelu byl český T-Mobile nucen názvy upravit. A tak zůstalo u strohého označení T s číslem vyjadřujícím počet volných minut. V následující tabulce najdete ceny tarifů Relax slovenského T-Mobilu

T-Mobile SK Relax 60 Relax 100 Relax 200
měsíční paušál 439 Sk 713 Sk 1 189 Sk
volné minuty 60 100 200
volání do všech sítí 7,02 Sk 7,02 Sk 7,02 Sk
odeslání SMS 2,98 Sk 2,98 Sk 2,98 Sk

Pro snadnější srovnání cen s českým T-Mobilem jsme provedli přepočet cen podle aktuálního kurzu (100 Sk = 77,221 Kč):

T-Mobile SK Relax 60 Relax 100 Relax 200
měsíční paušál 339 Kč 550 Kč 918 Kč
volné minuty 60 100 200
volání do všech sítí 5,42 Kč 5,42 Kč 5,42 Kč
odeslání SMS 2,30 Kč 2,30 Kč 2,30 Kč

Tarfiy Relax jsou pouze tři, pro více volající zákazníky se proto více hodí původní tarify EuroTelu, které zůstavají dále v platnosti.  Relax tarify jsou ale přehledné, mají jednotné sazby za volání do kterékoli sítě po celý den a ani volné minuty nejsou nijak drahé. Cena textové zprávy je průměrná. A teď se podívejme na český T-Mobile.

T-Mobile CZ T30 T80 T250 T500
měsíční paušál 226 Kč 536 Kč 1 175 Kč 2 130 Kč
volné minuty 30 80 250 500
vlastní síť 4,76 Kč 4,17 Kč 4,17 Kč 3,57 Kč
ostatní sítě 7,14 Kč 5,36 Kč
odeslání SMS 2,02 Kč 2,02 Kč 2,02 Kč 2,02 Kč
Zvýhodnění HIT
vlastní síť 3,81 Kč 3,33 Kč 3,33 Kč 2,86 Kč
ostatní sítě 5,71 Kč 4,28 Kč
odeslání SMS 1,19 Kč 1,19 Kč 1,19 Kč 1,19 Kč

Český operátor nemá v záloze žádné jiné tarifní programy a proto je nabídka o něco širší, aby vyhověl i více hovořícím zákazníkům. Od slovenských tarifů se liší především odlišnou cenou za volání do vlastní a cizí sítě u nižších tarifů a také možností slevy Hit při podepsání smlouvy na dva roky.

Který zákazník je na tom lépe z hlediska cen? Jak ukazuje následující tabulka, Češi i Slováci jsou na tom v podstatě stejně, liší se akorát možností výběru výše tarifu. Zatímco nejnižší slovenský tarif začíná na 339 Kč, český je k mání již za 226 Kč. Z již popsaných důvodů má český T-Mobile také dražší nejvyšší tarif, který nabízí více než dvojnásobek volných minut oproti slovenskému nejvyššímu tarifu.

T-Mobile T30 Relax 60 T80 Relax 100 Relax 200 T250 T500
měsíční paušál 226 Kč 339 Kč 536 Kč 550 Kč 918 Kč 1 175 Kč 2 130 Kč
volné minuty 30 60 80 100 200 250 500
vlastní síť 4,76 Kč 5,42 Kč 4,17 Kč 5,42 Kč 5,42 Kč 4,17 Kč 3,57 Kč
ostatní sítě 7,14 Kč 5,42 Kč 5,36 Kč 5,42 Kč 5,42 Kč 4,17 Kč 3,57 Kč
odeslání SMS 2,02 Kč 2,30 Kč 2,02 Kč 2,30 Kč 2,30 Kč 2,02 Kč 2,02 Kč

Při podrobnějším zkoumání zjistíme, že z hlediska cen je na tom český zákazník přece jen o něco lépe. Nejvíc je to vidět při srovnání tarifů T80 a Relax 100. Český zákazník zaplatí méně za paušál a má nižší ceny za volání i za SMS. Na Slovensku by musel připlatit a odměnou by mu za to bylo 20 volných minut navíc a jednotné volání do všech sítí, ovšem za vyšší sazbu.

Málem bych ale zapomněl na jednu důležitou výhodu, kterou Slovensku můžeme zatím jen závidět: účtování po sekundách už od začátku hovoru.

Keď chcete viac

U slovenského T-Mobilu je nyní nabídka tarifů velmi pestrá – a také méně přehledná. Důvodem je fakt, že sedm původních tarifů EuroTelu zůstalo nadále v platnosti. Jsou označovány „Viac“ a oproti novým Relax tarifům nabídnou více možností výběru a také kolonek v tabulkách. Rozlišují se totiž volání ve špičce, mimo špičku a volání o víkendech a svátcích. Navíc je rozdíl, zda voláte do vlastní nebo pevné sítě, či do mobilní sítě jediného konkurenčního operátora Orange.

T-Mobile SK 20+20Viac 20Viac 55Viac 100Viac
měsíční paušál 237 Sk 237 Sk 475 Sk 796 Sk
volné minuty **20+20 20 55 100
volné víkendové minuty* 110 200
volné SMS* 20 20 20 20
vlastní a pevná síť – špička 10,71 Sk 10,71 Sk 9,52 Sk 7,14 Sk
vlastní a pevná síť – mimo špičku 5,36 Sk 5,36 Sk 2,98 Sk 2,98 Sk
vlastní a pevná síť – víkendy a svátky 1,19 Sk 1,19 Sk 1,19 Sk 1,19 Sk
Orange – špička 11,90 Sk 11,90 Sk 11,90 Sk 11,90 Sk
Orange – mimo špičku 5,95 Sk 5,95 Sk 5,95 Sk 5,95 Sk
odeslání SMS 2,98 Sk 2,98 Sk 2,98 Sk 2,98 Sk
Špička je ve všední dny od 8:00 do 18:00, mimo špičku od 18:00 do 8:00
* jen do vlastní sítě
** pouze pro volání na pevné linky po provolání standardních volných minut

U třech nejvyšších tarifů 200Viac, 400Viac a 1000Viac jsou sazby ještě komplikovanější a pro českého uživatele trochu nepochopitelné. Účtování se liší podle provolaných minut nad rámec volného volání. Jakmile provoláte více než tisíc minut navíc (u tarifu 200Viac více než dva tisíce), sazba za minutu volání se zvýší. Ano vidíte dobře – čím víc voláte, tím víc platíte za jednotku.   

T-Mobile SK 200Viac 400Viac 1000Viac
měsíční paušál 1 427 Sk 2 617 Sk 4 045 Sk
volné minuty 200 400 1000
volné víkendové minuty* 200 400 1000
volné SMS* 20 20 20
odeslání SMS 2,98 Sk 2,98 Sk 2,98 Sk
0–1 000 provolaných minut navíc
vlastní a pevná síť – špička 4,76 Sk 2,38 Sk 2,38 Sk
vlastní a pevná síť – mimo špičku 2,38 Sk 1,19 Sk 1,19 Sk
vlastní a pevná síť – víkendy a svátky 1,19 Sk 1,19 Sk 1,19 Sk
Orange – špička 11,90 Sk 9,52 Sk 7,14 Sk
Orange – mimo špičku 5,95 Sk 5,95 Sk 5,95 Sk
1 000–2 000 provolaných minut navíc
vlastní a pevná síť – špička 4,76 Sk 4,76 Sk 4,76 Sk
vlastní a pevná síť – mimo špičku 2,38 Sk 2,38 Sk 2,38 Sk
vlastní a pevná síť – víkendy a svátky 1,19 Sk 2,38 Sk 2,38 Sk
Orange – špička 11,90 Sk 9,52 Sk 7,14 Sk
Orange – mimo špičku 5,95 Sk 5,95 Sk 5,95 Sk
2 000–3 000 provolaných minut navíc
vlastní a pevná síť – špička 7,14 Sk 7,14 Sk 7,14 Sk
vlastní a pevná síť – mimo špičku 3,57 Sk 3,57 Sk 3,57 Sk
vlastní a pevná síť – víkendy a svátky 1,79 Sk 3,57 Sk 3,57 Sk
Orange – špička 11,90 Sk 9,52 Sk 7,14 Sk
Orange – mimo špičku 5,95 Sk 5,95 Sk 5,95 Sk
Špička je ve všední dny od 8:00 do 18:00, mimo špičku od 18:00 do 8:00
* jen do vlastní sítě

Pro možnost porovnání s českými tarify uvádíme opět přepočtené tabulky. Vzhledem k rozdílné struktuře tarifů není srovnání příliš jednoduché. Cenám za víkendové volání u slovenských tarifů nemohou české programy konkurovat, jsou však daleko lepší pro volání do cízí sítě a ve špičcě. Také za zprávu SMS zaplatí Češi méně.

T-Mobile SK 20+20Viac 20Viac 55Viac 100Viac
měsíční paušál 183 Kč 183 Kč 367 Kč 615 Kč
volné minuty **20+20 20 55 100
volné víkendové minuty* 110 200
volné SMS* 20 20 20 20
vlastní a pevná síť – špička 8,27 Kč 8,27 Kč 7,35 Kč 5,51 Kč
vlastní a pevná síť – mimo špičku 4,14 Kč 4,14 Kč 2,30 Kč 2,30 Kč
vlastní a pevná síť – víkendy a svátky 0,92 Kč 0,92 Kč 0,92 Kč 0,92 Kč
Orange – špička 9,19 Kč 9,19 Kč 9,19 Kč 9,19 Kč
Orange – mimo špičku 4,59 Kč 4,59 Kč 4,59 Kč 4,59 Kč
odeslání SMS 2,30 Kč 2,30 Kč 2,30 Kč 2,30 Kč
Špička je ve všední dny od 8:00 do 18:00, mimo špičku od 18:00 do 8:00
* jen do vlastní sítě
** pouze pro volání na pevné linky po provolání standardních volných minut

Nejvyšší tarif Viac nabízí tisíc minut na volání a snesl by proto nejlépe srovnání s tarifem Diamant u českého Eurotelu. Český T-Mobile totiž nabízí nejvyšší tarfi T500 s pěti sty minutami volného volání. Ten se však ukazuje jako výhodnější než jemu nejbližší slovenský protějšek 400Viac. Nabízí sice velmi levné volání do vlastní sítě, ale draze zaplatíte při volání ke konkurenci a za srovnatelný paušál dostanete o stovku méně minut.

T-Mobile SK 200Viac 400Viac 1000Viac
měsíční paušál 1 102 Kč 2 021 Kč 3 123 Kč
volné minuty 200 400 1000
volné víkendové minuty* 200 400 1000
volné SMS* 20 20 20
odeslání SMS 2,30 Kč 2,30 Kč 2,30 Kč
0-1000 provolaných minut navíc
vlastní a pevná síť - špička 3,68 Kč 1,84 Kč 1,84 Kč
vlastní a pevná síť - mimo špičku 1,84 Kč 0,92 Kč 0,92 Kč
vlastní a pevná síť - víkendy a svátky 0,92 Kč 0,92 Kč 0,92 Kč
Orange - špička 9,19 Kč 7,35 Kč 5,51 Kč
Orange - mimo špičku 4,59 Kč 4,59 Kč 4,59 Kč
1000-2000 provolaných minut navíc
vlastní a pevná síť - špička 3,68 Kč 3,68 Kč 3,68 Kč
vlastní a pevná síť - mimo špičku 1,84 Kč 1,84 Kč 1,84 Kč
vlastní a pevná síť - víkendy a svátky 0,92 Kč 1,84 Kč 1,84 Kč
Orange - špička 9,19 Kč 7,35 Kč 5,51 Kč
Orange - mimo špičku 4,59 Kč 4,59 Kč 4,59 Kč
2000-3000 provolaných minut navíc
vlastní a pevná síť - špička 5,51 Kč 5,51 Kč 5,51 Kč
vlastní a pevná síť - mimo špičku 2,76 Kč 2,76 Kč 2,76 Kč
vlastní a pevná síť - víkendy a svátky 1,38 Kč 2,76 Kč 2,76 Kč
Orange - špička 9,19 Kč 7,35 Kč 5,51 Kč
Orange - mimo špičku 4,59 Kč 4,59 Kč 4,59 Kč
Špička je ve všední dny od 8:00 do 18:00, mimo špičku od 18:00 do 8:00
* jen do vlastní sítě


V druhé kapitole
srovnáme studentské tarify, nabídku předplacených tarifů a představíme si speciální tarify obou operátorů

Témata článku: T-Mobile, Operátoři, Slovensko, T - Mobil, Český student, Deutsche telecom, Mobil, MOBI, Česko


Určitě si přečtěte

RECENZE: Xiaomi Mi 10T Lite – 5G je ještě dostupnější a má sexy design

RECENZE: Xiaomi Mi 10T Lite – 5G je ještě dostupnější a má sexy design

** Xiaomi dostává 5G konektivitu do telefonu pod 8 000 Kč ** Líbit se bude i skvělý poměr cena/výbava a dlouhá výdrž ** Benefitem je 120Hz displej s funkcí Adaptive Sync

Martin Miksa | 15

Natočte si EKG u chytrých hodinek od Samsungu. Ukážeme vám, jak na to

Natočte si EKG u chytrých hodinek od Samsungu. Ukážeme vám, jak na to

** Už dva modely chytrých hodinek od Samsungu podporují natočení EKG ** Samsung však v Evropě stále čeká na potřebné schvalovací procesy ** Pokud máte zájem, lze točení EKG na hodinkách aktivovat neoficiálně, ale na své vlastní riziko

Martin Chroust | 46