Smlouva s operátorem a novela zákona. Co se změní?

Povinně budou smlouvy na rok a na dva. Vágní formulace v zákoně ale hraje do karet operátorům, kteří si tříleté smlouvy mohou snadno podržet.
Smlouva s operátorem a novela zákona. Co se změní?

Od 1. ledna 2012 vešla v platnost Novela zákona o elektronických komunikacích (ZoEK), kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela upravuje mimo jiné smluvní vztahy a jejich délku. V § 63, odstavec (7) se říká:

V případě, že podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti uzavírá se spotřebitelem smlouvu na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou službu elektronických komunikací přesáhnout 24 měsíců. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen umožnit uživateli uzavření smlouvy í na dobu nejvýše 12 měsíců; tím není vyloučena možnost uzavření smlouvy na delší dobu v případě, že o to uživatel požádá.“

 
Na implementaci nových pravidel mají operátoři půl roku, tedy do 31. května 2012
 

Co přináší smlouva na 3 roky:

 • T-Mobile: dotovaný telefon + zvýhodění HIT
  (20 % kreditu navíc)
 • O2: neomezená služba u tarifů Neon a Podnikání
  na všechny čísla v síti O2 a na pevnou + dotovaný
  telefon
 • Vodafone: tříleté smlouvy nenabízí

Poslední věta výše citovaného textu je bohužel velmi vágní a umožňuje operátorům z jejich pohledu příznivý výklad - tedy smlouvy na tři roky zachováme, akorát to teď bude „na přání zákazníka“.

Vlastně operátorům nic nebrání v zavedení smlouvy třeba na pět let, stačí do smlouvy dát kolonku „Zákazník žádá o uzavření smlouvy na __ měsíců.“ Limit není stanoven.

Položili jsme operátorům následující otázky:

 1. Jakým způsobem jste do své nabídky implementovali nová pravidla týkající uzavírání smluv?

 2. Nabízíte možnost úvazku na jeden rok? Za jakých podmínek? Jaký profit získá zákazník z takového úvazku?

 3. Jak se stavíte k možnosti uzavření smlouvy na více než dva roky, pokud o to uživatel sám požádá?

Vodafone

 1. Vodafone nabízí svým zákazníkům výhodné podmínky bez úvazků již od dob Oskara, proto pro nás tato úprava nepředstavuje velkou změnu.

 2. Dotovaný telefon je u Vodafonu možné získat již při úvazku na šest měsíců. Úvazek ale nemá podobu písemné smlouvy a zákazník může svůj tarif bez sankce zrušit i před uplynutím těchto šesti měsíců. V takovém případě pouze doplatí rozdíl do standardní ceny zakoupeného telefonu.

 3. Vodafone se snaží vyjít vstříc svým zákazníkům a jejich potřebám. Pokud by zákazník výslovně takovou smlouvu vyžadoval, snažili bychom se mu vyjít vstříc tak, aby byl spokojený.

T-Mobile

 1. Připravujeme úpravu Všeobecných podmínek a novou nabídku služeb, která bude v souladu s novelou zákona o elektronických komunikacích.

 2. Smlouvy na 12 měsíců budou v nabídce (zatím existují u tarifů Bav se).

 3. Pokud budeme mluvit o spotřebiteli, který uzavírá svoji první smlouvu na dobu určitou a požádá o její trvání na více než dva roky, nebudeme mu moci dle zákona vyjít vstříc, protože u první smlouvy doba nikdy nesmí přesáhnout 24 měsíců. Pouze v případě, že zákazník již měl smlouvu na dobu určitou, může tuto smlouvu na danou službu elektronických komunikací prodloužit o dobu 36 M.

 • Doplňující otázka: Máme tomu rozumět tak, že pokud bude chtít HITovou variantu tarifu s kreditem navíc a zároveň telefon za zvýhodněnou cenu, tak si musí „požádat“ o tříletou smlouvu?
 • Odpověď: Při prvním uzavření smlouvy na dobu určitou nebude mít spotřebitel dle zákona možnost tuto smlouvu uzavřít na dobu přesahující 24M. Pouze pokud uzavře další smlouvu na danou službu nebo smlouvu bude prodlužovat a již měl smlouvu na dobu určitou na danou službu elektronických komunikací, a současně si požádá o smlouvu na dobu 36 M, která kombinuje HIT výhodu s dotovaným telefonem, pak s ním takovou smlouvu uzavřeme. (Kombinace HIT + dotovaný telefon je zatím nabízena pouze na 3 roky).
 
Mimo novelu ZoEK zavádí T-Mobile smlouvy na 6 měsíců, na novinku upozornily Mobil(n)ovinky
 

O2

 1. Zákon neukládá poskytovatelům služeb nabízet možnost uzavřít závazek na 12 měsíců; podmínka druhé věty odst. 7 je jednoznačně splněna i v případě, že poskytovatel nabízí své služby ve variantě bez závazku, která je v současné době dostupná u všech služeb elektronických komunikací, které Telefónica nabízí a v tomto směru neplánujeme žádné změny.

 2. Závěrečná část odst. 7 (za středníkem), tj. možnost uzavření smlouvy na delší dobu pokud o to uživatel požádá, se vztahuje k povinnostu umožnit uzavření smlouvy na dobu nejvýše 12 měsíců; zákon tedy neumožňuje uživateli „požádat“ při prvním uzavření smlouvy o na dobu delší než 24 měsíců.

 3. Výše uvedené platí i pro kombinaci tarifního zvýhodnění a dotovaného telefonu u tarifů Neon/Podnikání; možnost této kombinace Telefónica plánuje v nějaké podobě zachovat i po změnách vyplývajícíh z novely zákona, avšak při prvním uzavření smlouvy zákon neumožňuje sjednat závazek delší než 24 měsíc.

Sečteno a podtrženo

 • První smlouva nesmí být delší než dva roky.
 • Stávajícím zákazníkům musí být umožněno uzavřít smlouvu jen na rok.
 • Smlouvy na dva či tři roky zůstávají, stávající zákazník si o ně bude muset „požádat“. V praxi se tedy nic nezmění.

Co si o tříletých smlouvách myslíte vy? Vyplatí se, nebo je takový úvazek čirý nerozum? A co říkáte na vágní formulaci v zákoně, která hraje do karet operátorům?

Diskuze (22) Další článek: LG Prada 3.0: fotogalerie

Témata článku: Operátoři, O2, T-Mobile, Vodafone, Novela zákona, Smlouva, Neomezená služba, Operátor, Novela, Nov, Zak, Zákon


Určitě si přečtěte