Srovnání: nejrychleší mobilní internet

Operátoři i výrobci telefonů nám svými teoretickými rychlostmi datových přenosů mažou med kolem úst. Víme jaká je realita!
Kapitoly článku

Ryze datové mobilní sítě u nás zažívají rozkvět v pravém slova smyslu. Provedli jsme praktické testy v sítích UMTS, HSDPA, CDMA a Internet 4G.

Přestože digitální přenos dat v jistém slova smyslu nabízela již síť NMT, z ryze praktického hlediska se historie datových přenosů začíná psát až s počátkem systému GSM. Jednotky kilobitů za vteřinu, časová tarifikace a neefektivní okruhové spojování, to jsou nelichotivé vlastnosti metody CSD. HSCSD pak smázlo pouze první nevýhodu, v souvislosti s přenosovou rychlostí se začalo hovořit v řádu desítek kilobitů. Výraznou inovaci přineslo GPRS: ryze paketový přenos dat, šetrný k prostředkům mobilní sítě a v některých případech i peněžence uživatelů. Nástavba EDGE, s teoretickým trojnásobkem přenosové rychlosti, láká rychlostmi přesahujícími hranici sto kilobitů ve vteřině. V současné době jsme svědky horečné výstavby ryze datových sítích třetí generace: UMTS s nástavbou HSDPA od O2, Internet 4G od T-Mobile a CDMA2000 1xEV-DO od O2 a U:fona. Každý operátor přirozeně považuje své služby za ty nejlepší a nejvýhodnější a proto jsme se rozhodli zjistit, co je na megabitových slibech pravdy.

Provedli jsme měření základních vlastností mobilních datových přenosů v s sítích třetí generace u operátorů O2 a T-Mobile. U:fonův fofr internet prověříme jak nejdříve to bude možné. Konkrétně se jedná o technologie UMTS FDD, HSDPA, UMTS TDD a CDMA2000 1xEV-DO, u nás vzhledem k využívané frekvenci označované též jako CDMA450 1xEV-DO. Zrekapitulujeme si vlastnosti jednotlivých technologií, jejich výhody a nevýhody.

Jak jsme měřili

Všechna měření probíhala v kanceláři umístěné v husté zástavbě, v centru Brna, kde se dá předpokládat vysoká míra využití. Kvalita signálu byla ve všech případech výborná. Pro testování jsme využívali služby www.rychlost.cz a speedtest.zive.cz. Po těchto dvou testech následoval test odezvy prostřednictvím příkazu ping z příkazové řádky. Výsledná hodnota je průměrem z přesně desíti dotazů. Tento postup jsme vždy opakovali a testování trvalo vždy dvě až tři hodny. Díky tomu jsme mohli vypozorovat kolísání parametrů ve středně dlouhém časovém intervalu.

Pozn: Internet 4G od T-Mobile skrývá technologii generace třetí, konkrétně UMTS TDD. Jednotlivé směry komunikace tedy neprobíhají na oddělených frekvencích, ale na frekvenci jedné. Směry přenosu se přitom mění v přesných časových úsecích - timeslotech. UMTS provozované O2 lzetedy označit jako UMTS FDD, pro lepší odlišení obou služeb ale budeme využívat pojmy UMTS a Internet 4G.

UMTS (O2)

Když se řekne UMTS, každý si představí videohovory, datové přenosy a nejrůznějšízábavně/užitečné služby. UMTS v podání O2 je jedinou 3G sítí u nás podporující klasický přenos hlasu. Videohovory vyžadují stejnou datovou rychlost v obou směrech a hovory si díky vysoké prioritě rezervují značnou část přenosového pásma. Výsledná teoretická rychlost 384 kbit/s ve směru k uživateli tak představuje zlomek rychlosti ostatních služeb.

Mezi výhody UMTS patří podpora výrobců koncových zařízení, v tomto případě mobilních telefonů. O2 také automaticky nabízí nejrychlejší dostupnou službu, pokud se nacházíte mimo území pokryté UMTS, dojde automaticky k přechodu na technologie EDGE a GPRS.

Operátor O2 se zatím příliš nevytáhl s pokrytím. Službu mohou využívat pouze obyvatelé Prahy a Brna. Pro využívání čistě datových přenosů se tedy UMTS příliš nehodí. Ostatní technologie nabízí vyšší rychlosti, nižší dobu odezvy i lepší pokrytí. Základní nevýhody UMTS řeší právě datová nástavba HSDPA.

O2 pokryti UMTS.jpg

Pro měření jsme využili mobilní telefon Nokia N80 připojený k notebooku prostřednictvím USB kabelu. Všechna měření probíhala v kanceláři umístěné v husté zástavbě, v centru Brna, kde se dá předpokládat vysoká míra využití. Kvalita signálu byla výborná. Pro testování jsme využívali služby www.rychlost.cz a speedtest.zive.cz. Test odezvy byl prováděn prostřednictvím příkazové řádky. Každá z hodnot představuje průměr přesně desítky dotazů a času jejich odezvy.

 download [Kbit/s]upload [Kbit/s]průměrná odezva [ms]
služba / aplikacerychlost.czspeedtest.zive.czrychlost.czspeedtest.zive.cz
test č.1323348242229230
test č.2291324245204197
test č.3316331231218188
test č.4298351231214176
test č.5274308249222252
test č.6323295256218210
test č.7345288255228267
test č.8310329240218174
test č.9329306240222211
test č.10311291249203209
průměr312317244218211

Průměrná rychlost směrem k uživateli mírně přesahovala hranici 300 kbit/s. Oceňuji vyrovnané výsledky a minimální kolísání rychlosti i odezvy. Testovali jsme VoIP přenos prostřednictvím Skype, hovor byl plynulý byť s mírně vyšším zpožděním. Díky pro UMTS typické symetrii přenosufungovala skvěle i videokonference, obraz byl v obou směrech plynulý a kvalitní.

HSDPA (O2)

HSDPA představuje nástavbu nad systém UMTS, slouží však pouze k přenosu dat. Ke zvýšení rychlosti došlo v důsledku několika změn v rádiové přístupové síti. Základnová stanice přebírá některé funkce nadřazeného prvku sítě, například kontrolu integrity přenášených dat. Základnová stanice tak musí být vybavena výkonnějším obslužným hardware, anténní systém je sdílen s technologií UMTS. I přesto je HSDPA dosažitelné na ještě o trochu menším území, nežli UMTS.

HSDPA praha.jpg hsdpa brno.jpg 

Aktuální revize HSDPA nabízí teoretickou rychlost 1,8 Mbit/s. Jako každá nefalšovaná teoretická hodnota, i tato je vyjádřením rychlosti sdílené všemi uživateli v daném sektoru, na fyzické vrstvě a tedy bez zahrnutí jakékoli nutné režie. Nutno ale říci, že na rozdíl od 4G (mimo Prahu) a CDMA je onen sektor daleko menší. Tím klesá „nebezpečí“ sdílení přenosového pásma více uživateli.

Operátor musí pro podporu HSDPA vybavit základnové stanice, uživatel zase musí disponovat kompatibilním koncovým zařízením. Stejně jako podpora UMTS, i HSDPA se stále častěji objevuje v běžných mobilních telefonech a komunikátorech. Pořídit lze i datovou kartu do notebooku. Operátor ovšem nezpřístupní HSDPA každému, musíte využívat alespoň datový tarif O2 Internet Mobil 1024.

Pro testy jsme použili notebook Fujitsu-Siemens AmiloPro V525 (podrobnému testu jsme notebook podrobili ZDE). Datový modem je vložen přímo v notebooku, což výrazně zvyšuje uživatelský komfort. Měření probíhalo za stejných podmínek a podle stejného scénáře, jako v předchozím případě. Kvalita signálu byla v místě měření vynikající.

 download [Kbit/s]upload [Kbit/s]odezva
služba / aplikacerychlost.czspeedtest.zive.czrychlost.czspeedtest.zive.czprůměrná odezva [ms]
test č.1905845298309121
test č.2892802303267116
test č.3887735301300113
test č.4932785275273173
test č.5907777311264128
test č.6910842293297119
test č.7864783266305109
test č.8919788286311120
test č.9881906303292154
test č.10875856299263120
průměr897812294288127

Z naměřených hodnot lze vyvodit dva závěry: HSDPA nabízí špičkovou přenosovou rychlost pod hranicí jednoho megabitu za sekundu ve směru k uživateli. HSDPA urychluje data pouze v tomto směru, opačně data putují prostřednictvím běžného UMTS. Proto jsou i naměřené hodnoty velmi podobné. A za druhé, naměřené hodnoty výrazně nekolísají v čase.

Zde může být souvislost s malým sektorem základnové stanice, nebo také „čerstvosti“ technologie a zatím slabého využití uživateli. Tato skutečnost bude nejpatrnější zejména ve srovnání s CDMA a Internet 4G, které jsou na trhu delší dobu. HSDPA má výrazný vliv na rychlost odezvy, která nyní dovoluje kvalitní VoIP hovory včetně videokonference. Průměrná rychlost odezvy okolo 120 ms však stále nedovoluje například hraní rychlých on-line her.

HSDPA představuje v současné době a na území České republiky špičku v oblasti datových přenosů. Vysoké a konstantní přenosové rychlosti s rychlou dobou odezvy nabízí velmi komfortní využití takřka jakékoli služby. Otázkou zůstává, zda-li si tyto vlastnosti zachová i v dlouhodobějším měřítku. A samozřejmě nenabízí takové pokrytí, jako Internet 4G či dokonce CDMA.

Témata článku: , , , , , , , Nokia N80, Rozumné řešení, Vlnová délka, Ostatní technologie, Kvalita signálu, Horní Dolní, Teoretická hodnota, Mobil, Třetí generace, Minimální hodnota, MOBI, Vysoká míra, Výrazný vliv, Čerstvost,