Svět je malý, díky mobilu vás může znát kdokoliv

Vědci mají důkaz: díky mobilům a počítačům se všichni lidé na světě vzájemně znají. Má někdo kontakt na Billa Gatese?

I když se počet obyvatel na Zemi rok od roku zvyšuje, přesto jsme si sobě všichni stále blíže. Není to jen vlivem všudypřítomné globalizace, ale hlavně čím dál větší dostupností moderních komunikačních technologií. Povídáním na chatu nebo přes nejrůznější instant messengery instalované na mobilech a počítačích spolu mohou přijít do kontaktu lidé, kteří by se jinak nikdy nesetkali. „Cizost“ neznámých lidí ale nemusí být tak vzdálená, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Svět funguje na sedm dob

Výzkumníci Microsoftu nyní dokázali ze záznamu 30 miliard konverzací uskutečněných mezi 180 miliony lidí prostřednictvím komunikačního klienta Windows Live Messenger, že libovolní dva jedinci odkudkoliv na světě jsou mezi sebou propojeni maximálně sedmi dalšími lidmi. To znamená řetězec ve smyslu „mám známého, co má známého, co má známého…“ – a takto sedmkrát.

Výsledky výzkumu však nejsou nijak šokující a pouze potvrzují více než čtyřicet let starou ideu amerického sociologa a vědce Stanleyho Milgrama. Ten přišel už v šedesátých letech minulého století se známou teorií „six degrees of separation“, tedy doslova šest stupňů odloučení. Podle Milgrama bylo odstupňování vyjádřením sociální vzdálenosti mezi dvěma lidmi.

Jeho pokus tehdy nebyl vědeckou obcí oficiálně uznán, neboť probíhal na velmi omezeném vzorku lidí. Miligram si vybral 296 obyvatel amerického státu Nebraska a dal jim za úkol odeslat dopis na určenou adresu v Bostonu, hlavním městě státu Massachusetts. Nesměli však použít služeb pošty, ale doručit dopis prostřednictvím svých známých. Ve výsledku se ukázalo, že každý dopis, který na určenou adresu nakonec dorazil, putoval v průměru přes dalších 6,2 osob.

Klepněte pro větší obrázek 
Známý síťový model „six degrees of separation“

Projekt Microsoftu šel v počtu zkoumaných lidí mnohem dál. Jednalo se o první celosvětový sociální výzkum, který měl za úkol ověřit platnost teorie šesti stupňů odloučení. Pro účely průzkumu byly za známé považováni dva lidé, kteří si vzájemně poslali prostřednictvím instant messengeru zprávu. Takto výzkumníci zaznamenali více než 180 miliard vzájemných kontaktů. Vyhotovením rozsáhlého síťového grafu poté zjistili, že průměrná délka od libovolného uzlu (uživatele) k jinému by činila průměrně 6,6 mezikroků a 78 procent párů by se dalo spojit přes sedm nebo méně uzlů. Přesto některé ojedinělé dvojice se daly spojit až po 29 skocích.

Masivní studie elektronické komunikace lidstva prokázala, že Stanley Milgram se ve svém úsudku příliš nemýlil. Jeho „six degrees of separation“ bychom v dnešní době mohli zvýšit pouze o jedničku, na čemž má nesporně svoji zásluhu prudký nárůst počtu obyvatel Země v posledních desetiletích. Není to poprvé, co mobily posloužily výzkumníkům k získání velmi cenných sociologických poznatků. V jiném průzkumu bylo díky textovým zprávám a údajům získaným ze základnových stanic BTS zjištěno, že téměř tři čtvrtiny obyvatel se podívají jen jednou do roka dále než 30 km od svého domova. S výsledky tohoto průzkumu vás seznámíme zase příště.

Zdroj: The Washington Post

Diskuze (10) Další článek: LG HB620T: telemobilní revoluce (video)

Témata článku: , Washington post, MOBI, Mobil, Vaš, Dík, The Washington Post, Svět