Symbian S60: testujeme pro vás nový software

Představíme nový záznamník hovorů, nástroj pro kontrolu financí a geniální správu vyzváněcích profilů.

Co je nového pro chytré telefony s operačním systémem Symbian S60? Nové tituly vychází jeden za druhým. Představím vám tři, které by neměly ujít vaší pozornosti. První z nich je sice pouze remakem původní aplikace známé z předchozí edice S60, jde však o titul často vyhledávaný a tak věřím, že řada uživatelů uvítá její vstup na platformu současných telefonů. Druhou aplikací vám navrhnu efektivní, přitom jednoduchou správu svých financí a to za velmi příznivou cenu. Poslední novinkou, na kterou se zaměřím, je další z aplikací, které dovedou pracovat s vyzváněcími profily podle časového plánu nebo rozvrhu kalendáře.


Total Recall : záznam hovorů a hlasových poznámek

Total Recall je nástroj pro zaznamenání hovorů a hlasových poznámek bez časového omezení. Aplikace může oslovit potenciální uživatele rozšířenou správou nahrávání hovorů, ta je oproti jednoduchému vestavěnému rekordéru automatická a bez zvukové signalizace nahrávání.

Tento titul není na poli softwaru pro OS Symbian ničím novým. Na úplném počátku stál jiný titul stejného vývojového týmu a sice Spy Call. Po odstranění zvukové signalizace v průběhu nahrávání a úpravou některých dalších vlastností byl původní projekt ukončen, chcete-li přejmenován a dále vyvíjen právě pod názvem Total Recall. Předchozí verzí určenou grafickému prostředí S60 druhé edice, zviditelnil nejen vývojáře z Killer Mobile, ale i své jméno.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Start aplikace • hlavní nabídka • nabídka pod volbou Options neobsahuje nic podstatného

Aplikace není lokalizována, po grafické stránce je zasazena do prostředí motivu telefonu a její hlavní nabídka skýtá tři položky: Log, Settings a Help. Pod první z nich jsou sestupně podle data seřazeny jednotlivé nahrávky. Ikonou jsou rozlišeny hlasové poznámky, příchozí a odchozí hovory. Zatímco mikrofon, který je užit pro hlasovou poznámku, stejně jako červená šipka pro odchozí hovor jsou dostatečně zřetelné a zřejmé, grafický symbol pro příchozí hovor je zcela nevydařený a ani jsem nerozluštil, co má představovat. Hlasovou poznámku je možné zaznamenat pouze z nabídky Log, klávesové zkratky nejsou k dispozici. Nahrávání hovorů probíhá automaticky

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Nabídka pro nahrání hlasové poznámky, průběh nahrávání a výsledný záznam v seznamu nahrávek • další symboly nahrávek, ten u příchozího hovoru považuji za vyloženě nepovedený, ikona s poštovní obálkou na třetím řádku signalizuje odeslání souboru

Práce s jednotlivými záznamy je nebývale široká;záznam je možné přehrát, vymazat, kopírovat do Galerie, přejmenovat, přiřadit k němu poznámku, zobrazit jeho detaily nebo odeslat prostřednictvím BT, IR či MMS.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Možnosti práce se záznamy • kopírování souboru do galerie • detaily souboru • možnosti odeslání

Nabídka nastavení zahrnuje celkem šest položek, které se vztahují k průběhu nahrávání a uložení záznamu. Jsou mezi nimi volby pro výběr úložiště, zobrazení času nahrávání, zabezpečení nahrávek nebo například shrnutí po ukončení hovoru, které oznamuje, kam je nahrávka uložena. Nutno podotknout, že všechny záznamy jsou pořizovány v dostatečně zřetelném a datově nenáročném formátu AMR a ačkoliv se manuál zmiňuje také formátu WAV, žádný další k výběru ve zkušební verzi nenajdete.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Volby nastavení • vizuální signalizace nahrávání v průběhu hovoru • informace o místě uložení souboru po skončení hovoru

Celkově bych aplikaci hodnotil jako méně zdařilou, vezmu-li v potaz konkurenci v podobě Ultimate Voice Recorder, po stránce funkční však plně dostačující. Ultimate Voice Recorder zahrnuje taková nastavení, jako automatické odeslání nahrávky, automatické mazání, klávesové zkratky, zdařilé grafické počítadlo a signalizaci průběhu nahrávání a mnohé další. Během testování Total Recallu jsem se navíc potýkal se závadou, která je u aplikace, jenž deklaruje jako jednu z předností nahrávání bez zvukové signalizace, dosti podstatnou. Každý hovor byl doprovázen onou signalizací. V nastavení se žádná podobná položka nenachází a jedinou radu uvedenou na stránkách Killer Mobile – instalace do paměti telefonu, jsem také vyslyšel.

Znáte-li další alternativní nebo dokonce free aplikaci, podělte se o zkušenosti a doporučení pod článkem.

Autor: Killer MobileStránka programu: Total Recall
Platforma:
S60 3rd edition
Download (14-ti denní zkušební verze)
Cena: $12.95


Expenses: výdaje pod kontrolou

Pokud patříte mezi ty, kteří mají rádi své finance pod kontrolou, pak se jistě podobně jako já najdete v aplikaci Expenses. Ta dovede evidovat vaše každodenní výdaje, rozlišit soukromé a obchodní výdaje, několika způsoby je sumarizovat a následně exportovat, ať už pro potřeby zálohy nebo další práci s daty. Expenses je koncipována naprosto jednoduše, přičemž zahrnuje prostředky pro pohodlnou správu dat.

Po spuštění aplikace se dostanete přímo na jednotlivé položky seznamu výdajů, ten je z počátku, jak jinak, než prázdný. Před dalším používáním je potřeba nastavit aplikaci tak, aby vyhovovala vašim požadavkům. Zejména jde o typ výdaje, tedy komoditu nebo službu. Několik je jich přednastaveno, jako například zábava, jídlo, drogerie, hotel, taxi, zdravotní výdaje a mnohé další. Tyto položky je možné přejmenovat, mazat ale také vytvořit nové. Rozumné je vytvořit pouze takové druhy a počet, který opravdu využijete.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Různá nastavení programu • nastavení typu výdaje • nastavení způsobu úhrady

Stejně důležitý jako druh výdaje je i způsob jeho úhrady. Také zde jsou přednastaveny tři nejběžnější z nich: platba v hotovosti, kartou nebo převodem. V nastavení pak ještě najdete položky pro výběr měny a několik dalších pro přizpůsobení seznamu výdajů.

Nový výdaj se zaznamená volbou New expense pod nabídkou Options a nese sebou až sedm údajů. Těmi jsou: datum uskutečnění plnění, typ výdaje, vydaná částka, měna, způsob úhrady, kategorie a kolonka pro popis výdaje. U typu a měny se krátce zastavím, v novém okně se rozbalí a na výběr jsou přesně ty položky, jenž zadáte v části nastavení.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Průběh zadání nového výdaje • údaje o něm • výběr typu výdaje

Práce s aplikací by byla polovičatá, kdyby neobsahovala prostředky pro sumarizaci výdajů. V menu jsou k dispozici hned dvě položky k těmto účelům. První s popiskem Total, provede bez dalšího ptaní součet všech položek výdajů a zobrazí celkovou sumu spolu s časovým obdobím, jenž ohraničuje první a poslední záznam.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Náhled na položky seznamu výdajů • jednoduchá celková sumarizace • Report a práce s ním • výběr časového období zprávy

Druhá volba s popiskem Report poskytne více možností, jak si udělal obrázek o celkových výdajích. Na výběr máte roztřídění podle typu výdaje, způsobu platby nebo její kategorie. Mimo to lze vybrat časové období, ze kterého bude aplikace čerpat data pro vytvoření zprávy. Výsledky potom vypadají tak, jak můžete vidět na následujících screenech. Vše je přehledně rozděleno s procentuálním vyjádřením. V tuto chvíli navíc najdete v nabídce Options volbu Copy, která zkopíruje všechny textové údaje do schránky. S těmito daty lze pracovat i mimo prostředí aplikace tak, jak je u symbianových telefonů obvyklé.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Zpráva vytvořená podle typu výdaje • způsobu úhrady • kategorie výdaje (soukromé, obchodní)

Program je vybaven také jednoduchým nástrojem pro export dat. Výstup je realizován do uživatelem zvoleného adresáře ve formátu CSV, kde jsou hodnoty odděleny čárkami. Aplikaci Expense bych snad vytknul pouze občasné prodlevy při zpracování dat (zápisu a čtení).

Autor: Symbian GuruStránka programu: Expenses
Platforma:
S60 3rd edition
Download (10-ti denní zkušební verze)
Cena: 206.02 Kč, 7.54€, $9.99


AutoProfiles: přepínání profilů podle plánu

Není tomu dávno, kdy jsem psal o prvních dvou aplikacích pro třetí edici prostředí S60, které dovedou pracovat s vyzváněcími profily podle časového plánu nebo rozvrhu kalendáře. S příchodem AutoProfiles se rozšiřuje nabídka takto zaměřených programů o další kvalitní titul. Také tento, stejně jako Expenses výše, vychází z dílný vývojového studia Symbian Guru, s nímž zejména díky kvalitnímu zpracování a povedeným ikonám nezapře svoji spojitost.

Na hlavní ploše AutoProfiles jsou umístěny tři položky. První z nich aktivuje nebo deaktivuje práci samotné aplikace. Jaký je aktuální stav poznáte na první pohled, signalizuje ho zelená ikona se zátržítkem nebo červená s křížkem. AutoProfiles dovede aktivovat zvolený profil nejen podle časového rozvrhu, ale také podle rozmístění schůzek v kalendáři. Z toho vychází i další dvě položky v hlavním menu. Položka Schedule se týká časových plánů – k nim se dostanu za okamžik, druhou je Calendar, ta obsahuje nastavení, zda aktivovat při výskytu schůzky v kalendáři nějaký profil a o jaký profil má jít.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Hlavní plocha • další volby • nastavení určující jak se chovat při výskytu jednání v kalendáři

Klíčové vlastnosti:

  • aktivace profilů podle časového plánu
  • aktivace profilů podle rozvrhu schůzek kalendáře
  • jednorázové i opakované plány
  • automatický start programu na pozadí po spuštění telefonu

Hlavní plánování tedy probíhá v nabídce Schedule. Ta je rozvržena na dvě karty, jedna ukazuje dnešní, druhá všechny časové plány. Vytváření plánu se neliší od zažitých standardů pro tento druh softwaru. Nejprve vyberete profil, následně den a čas jeho aktivace, před závěrečným potvrzením nechybí ani možnost upřesnění deaktivace.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Vytváření časového plánu • pohled na celkové plánování • možnosti plánu

Takto vytvořený plán se přidá mezi ostatní. Zelenou nebo červenou ikonou je opět signalizována jeho aktivita a doprovodný popisek informuje o bližším časovém určenía profilu, který bude použit. Z tohoto místa je možné jej také deaktivovat, editovat případně plán úplně odstranit.

Autor: Symbian GuruStránka programu: AutoProfiles
Platforma:
S60 3rd edition
Download (5-ti denní zkušební verze)
Cena: 206.02 Kč, 7.54€, $9.99

Diskuze (9) Další článek: TomTom One XL: místo Sirfu kladivo (test)

Témata článku: Smartphony, Software pro mobily, Symbian, Software, Vaš, Automatické odeslání, Test, Nov, Celková suma, Výsledný záznam, Zvolený profil, Nový software, Voice recordSex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

** Sex manželských párů jen při zvláštních příležitostech. ** Ložnice ovládnou sexuální roboti s umělou inteligencí. ** I to je jeden ze závěrů Mezinárodní robotické konference.

Filip KůželJiří Liebreich
RobotiSexUmělá inteligence
S odolnými telefony se musí počítat. Tenhle tank se může opřít o vysoký výkon, noční vidění i o rychlá data

S odolnými telefony se musí počítat. Tenhle tank se může opřít o vysoký výkon, noční vidění i o rychlá data

** Značka Blackview uvedla na trh dvě nová odolná monstra ** Pyšní se maximální odolností, obří baterií i podporou 5G sítí ** Jeden telefon vsadil na noční vidění, druhý zase na termovizi

Martin Chroust
TermokameraMIL-STD 810BlackView
Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v květnu 2022 můžete koupit

Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v květnu 2022 můžete koupit

** Každý měsíc vybíráme nejlepší mobily v několika kategoriích. ** Smartphony dělíme podle výbavy a ceny, aby si mohl vybrat každý. ** Nezapomínáme ani na tablety a tlačítkové telefony.

Jan Láska
TelefonySmartphonyNákup a ceny
Toto jsou nejlepší levné telefony. Alespoň 90Hz displej je už téměř standard, 5G ani zdaleka ne

Toto jsou nejlepší levné telefony. Alespoň 90Hz displej je už téměř standard, 5G ani zdaleka ne

** Vybrali jsme ty nejlepší levné smartphony ** Nejlevnější startují na 2 000 Kč, nejdražší jsou téměř za 6 tisíc ** Většina nabídne alespoň 90Hz displej a některé i 5G konektivitu

Martin Miksa
Nižší třída
Malé telefony s Androidem ještě nevymřely. Už brzy se dočkáme nového čtyřpalcového telefonu do kapsy

Malé telefony s Androidem ještě nevymřely. Už brzy se dočkáme nového čtyřpalcového telefonu do kapsy

** Hledáte kompaktní telefon okolo čtyř palců? ** Dotykáč už možná nenajdete, budou zde jen tlačítkové telefony ** Zavedené pořádky chce brzy změnit Cubot Pocket

Martin Chroust
Kompaktní velikostAndroid
Recenze hry Evil Dead: The Game. To nejlepší možné béčko

Recenze hry Evil Dead: The Game. To nejlepší možné béčko

Jak asi může může dopadnout videoherní adaptace jednoho z nejbláznivějších hororů filmové historie? No přesně takhle!

Ladislav Novák
KooperaceEvil Dead: The GameHororRecenze
Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

** Nelibí se vám, když cizí lidé okukují váš dům? ** Všechny mapové aplikace nabízejí možnost rozmazání snímku ** Máme návod pro Apple Maps, Bing Maps, Mapy Google a Mapy.cz

Karel Kilián
SoukromíNávodyMapy
Světu hrozí „vlhká žárovka.“ Měla dorazit až v polovině století, ale už je tu

Světu hrozí „vlhká žárovka.“ Měla dorazit až v polovině století, ale už je tu

** Nejteplejší místo na Zemi nemusí být to nejnebezpečnější ** Největším zabijákem se stane až mix tepla a vlhkosti ** Asie se nebezpečně přiblížila hraniční hodnotě 35 °C twb

Jakub Čížek
MeteorologieGlobální oteplování
Vyzkoušeli jsme levnou autodiagnostiku s Androidem. Servisy ohrnou nos, řidičům bude stačit

Vyzkoušeli jsme levnou autodiagnostiku s Androidem. Servisy ohrnou nos, řidičům bude stačit

** Smartphone s Androidem dnes využijete i pro autodiagnostiku ** Jednotku OBD-II dnes pořídíte za pár stovek ** Co se vše dokáže diagnostika s bezplatným SW v češtině?

Martin Chroust
DiagnostikaPro řidiče