T-Mobile musí virtuálovi zlevnit mobilní data o 41 %, definitivně rozhodl ČTÚ

Virtuální operátor Eri Mobile provozovaný společností Český bezdrát dosáhl dalšího úspěchu v boji proti svému poskytovateli mobilní infrastruktury, operátorovi T-Mobile. Ten musí podle druhostupňového rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) ponechat virtuálovi sníženou velkoobchodní cenu za mobilní data o 41 %. Rada ČTÚ zamítla rozklad, který proti původnímu rozhodnutí předsedkyně Rady Hany Továrkové podal T-Mobile.

Eri Mobile už dříve zareagoval na prvoinstanční rozhodnutí a snížil o stejnou část 41 % také datové balíčky pro své koncové zákazníky. Spor mezi T-Mobilem a společností Český bezdrát začal roce 2019, kdy T-Mobile odmítl podepsat dodatek smlouvy o snížení cen za data. Virtuál poukazoval na fakt, že cena mobilních dat na trhu pro koncové zákazníky klesá, ale velkoobchodní cena za mobilní data sjednaná v roce 2016, kterou T-Mobile nadále účtoval virtuálům, zůstává neměnná a tím pádem nekonkurenceschopná.

ČTÚ nejdřív do vyjednávání mezi oběma subjekty vstoupil jako mediátor, k dohodě ale nedošlo. Následně se virtuál na úřad obrátil s návrhem na vydání rozhodnutí ve sporu. ČTÚ i napodruhé rozhodl ve prospěch virtuála. Rozhodl tak na základě zásady poctivosti, coby obecné zásady občanského práva. Tuto praxi ovšem z procesně právního hlediska T-Mobile kritizoval a podal rozklad. Ten ovšem ČTÚ zamítl. Doplnil, že proti druhostupňovému rozhodnutí správního orgánu se již nelze odvolat.

Původní verdikt ČTÚ:

„Stanoví-li občanský zákoník zásadu, že nikdo nesmí těžit ze své nepoctivosti, pak je dle správního orgánu I. stupně nutné tuto nepoctivost narovnat rozhodnutím o  povinnosti odpůrce uzavřít s  navrhovatelem, k jeho žádosti, nový cenový dodatek ke smlouvě o  propojení v  rozsahu uvedeném ve výroku I. daného rozhodnutí.“ 

Text zamítnutí rozkladu:

„Po posouzení napadeného rozhodnutí z hlediska souladu s právními předpisy, jakož i z hlediska jeho správnosti přezkoumané v  rozsahu rozkladových námitek, dospěl správní orgán II. stupně k  závěru, že napadené rozhodnutí je správné a zákonné a  rozklad podaný odpůrcem je nedůvodný.“

Diskuze (21) Další článek: Nejlepší aplikace pro tento týden: Pomoc zvířatům, mapa srážek a sdílená přeprava věcí

Témata článku: , , , , , , , Český bezdrát, Správní orgán, Rozklad, Eri Mobil, Rozhodnutí