Trh je nefunkční. Operátoři v připomínkách k analýze nedokázali přesvědčit ČTÚ o opaku

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb, kterou provedl v roce 2018 podle známého testu tří kritérií. Operátoři se ve veřejné konzultaci mohli k analýze vyjádřit. Žádná z obdržených kritických připomínek ale nebyla natolik přesvědčivá, aby závěry analýzy zvrátila, uvádí ČTÚ. Analýza je tedy platná a nyní bude podrobena konzultaci s ÚOHS a zaslána k notifikaci Evropské komisi.

Úřad uvedl, že část subjektů (zejména virtuální operátoři) závěry předběžné analýzy podporuje a případně navrhují i další rozšíření analýzy o skutečnosti, které z jejich pohledu závěry této analýzy potvrdí. Část subjektů pak argumentaci ČTÚ rozporuje – konkrétně síťoví operátoři v připomínkách popírali existenci tržních selhání, které ČTÚ indikoval v podobě existence tacitní koluze mezi jednotlivými soutěžiteli.

Jedním z argumentů, jenž měl doložit, že trh velkoobchodních telekomunikačních služeb v Česku funguje, měl být vysoký počet virtuálních operátorů, kterých je skutečně v ČR více než stovka. Samotný vysoký počet subjektů bez ohledu na zhodnocení jejich možnosti přinášet nové a odlišné nabídky zákazníkům rozhodně ale není vypovídající a je tedy pouze zdánlivým znakem konkurenčního prostředí. Rovněž nízký objem přenesených čísel (ročně přibližně 3 % celkového počtu SIM karet) nasvědčuje malé dynamice trhu.

Oligopol s prvky tacitní koluze

Jako hlavní tržní problém na maloobchodním trhu – i s ohledem na mezinárodní cenová srovnání – analýza uvádí skutečnost, že úroveň ceníkových cen za mobilní datové služby pro rezidentní zákazníky je vyšší, než jaké by bylo možné dosáhnout na trhu s plně rozvinutou hospodářskou soutěží. Už samotný fakt, že se soutěž odehrává v oblasti neveřejných slev a nikoliv plošně v ceníkových cenách, může být tacitně koluzní strategií.

ČTÚ loni provedl test tří kritérií na vymezeném mobilním trhu, který zahrnoval hlasové služby, SMS a datové služby, poskytované prostřednictvím sítí 2G, 3G a 4G. Test prokázal, že tento trh, konkrétně z hlediska hodnocení segmentu rezidentních zákazníků, naplňuje definovaná kritéria a je vhodný pro ex-ante regulaci. V návaznosti na výsledky testu tří kritérií provedl ČTÚ analýzu mobilního trhu (segmentu rezidentních zákazníků) s cílem vyhodnotit, zda na testem vymezeném velkoobchodním trhu existuje podnik/podniky s významnou tržní silou.

ČTÚ pro svoje hodnocení využil postup a kritéria stanovená pro posouzení existence podniku s významnou tržní silou v rámci analýzy relevantního trhu. S ohledem na charakter mobilního trhu, který je trhem oligopolním, vyhodnocená kritéria indikují existenci tacitní koluze všech tří síťových mobilních operátorů O2, T-Mobile a Vodafone.

ČTÚ si posvítil na předražená mobilní data od českých operátorů:

Diskuze (20) Další článek: Babiš se pochválil za letní akci T-Mobilu. Operátor spolupráci něžně popírá

Témata článku: , , , , , , , , Trh, Rezidentní zákazník, Opak, Test, Česká republika, Existence, Kritérium, Operátor, Pře, Mobilní trh, Připomínky