Víme, jak operátoři jednají s neplatiči

Co se stane když nezaplatíte vyúčtování? Pár dní nevadí, ale co za měsíc či čtvrt roku? A co když o dluhu ani nevíte? Může přijít i exekutor.
Víme, jak operátoři jednají s neplatiči

Žijeme v nejisté době. Zaměstnavatel či odběratel nepošle peníze v termínu a a už je tu problém, vaše závazky totiž nečekají… Krom jiného je třeba platit i vyúčtování mobilním operátorům, kteří sice tolerují nějaké to zpoždění, ale při delším neplacení se můžete dostat do zbytečných problémů. Důležitá je komunikace, vždy se snažte s operátorem komunikovat a dluh řešit.

Samozřejmě se najdou i tací, kteří si nechají vnutit „úžasný“ paušál s neomezeným voláním na ulici a na to, že něco podepsali, už za pár hodin nemyslí. A když se jim ona výhodná nabídka na druhý den rozleží v hlavě, službu je třeba zrušit (nejpozději do 14 dnů), jinak běží i když jste třeba SIM ani nevyloupli z plastové kartičky. Nechat si nabízet neodbytným prodejcem něco na ulici i po telefonu může být zárodek pořádných problémů, které v krajním případě mohou skončit exekucí.

Klepněte pro větší obrázek
Mnozí se prostě nechají „ukecat“ nebo už chtějí mít od vlezlého prodejce pokoj. Ti mají jediný cíl – prodat

Scénář je vždy podobný – úpis na ulici (telefonní souhlas), nevyužívání služeb, ignorování upomínek a neplacení („Já to přece nepoužívám“) a za několik měsíců je z toho pořádný malér. My jsme se na téma neplacení vyúčtování a související dotazy optali přímo operátorů, všem jsme položili stejných sedm otázek:

 1. Jak dlouhá je u vaší společnosti lhůta splatnosti vyúčtování pro běžného nefiremního zákazníka?

 2. Jaké jsou sankce a penále za neuhrazení vyúčtování, pokud je zákazník v prodlení měsíc, dva měsíce, tři měsíce či ještě déle?

 3. Je možné uhradit dlužnou částku expresně na prodejně? Kolik si za takovou platbu účtujete?

 4. Za jak dlouho po splatnosti zablokujete zákazníkům služby/dočasně odpojíte číslo? A na kolik vyjde jeho znovuzapojení?

 5. V případě, že je zákazník delší dobu v prodlení, snažíte se ho nějak na dlužnou částku upozornit? Dozví se o ní, pokud mu třeba zbývá uhradit poslední vyúčtování po zrušení služeb?

 6. Pokud se zákazník například ocitne bez prostředků, může si u vás sjednat splátkový kalendář? Jakým způsobem a co to pro něj znamená? Kolik zaplatí navíc?

 7. Co se děje s dluhy v delším časovém horizontu? Přeprodáváte závazky dále inkasním agenturám? S jakými náklady je to spojeno? Za jak dlouho může u dlužícího zákazníka zazvonit exekutor?

Vodafone: Důležitá je komunikace

 1. Zákazníkovi na zaplacení účtu poskytujeme lhůtu 18 dní od vystavení faktury, ta se vystavuje pravidelně ve stejný den v měsíci.

 2. Pokud zákazník v tomto termínu nezaplatí, opakovaně ho různými způsoby upozorňujeme a má několik týdnů až měsíců možnost dluh splatit bez jakéhokoli navýšení. Důležité je, aby zákazník komunikoval.

 3. Na naších prodejnách to možné není, ale poblíž je vždy bankomat, kde lze snadno uskutečnit Vodafone Platbu.

 4. Pokud zákazník nereaguje na opakované výzvy, zablokujeme mu nejdříve odchozí služby (SMS, Hovory), přistupujeme k tomu řádově po 2-3 týdnech zákazníkova prodlení s úhradou za předchozí služby. Pokud ani pak nereaguje, následuje odpojení i příchozích služeb.

 5. Zákazníky upozorňujeme mnohokrát, nejdříve opakovanými SMS zprávami i na zákazníkem udané alternativní kontakty, pak zákazníkům i voláme a posíláme doporučené dopisy, možností uhradit dluh bez navýšení má zákazník několik.

 6. V opodstatněných případech, kdy se zákazník ocitne ve finanční tísni a komunikuje s námi, jsem ochotni přistooupit na individuální posunutí splatnosti dlužné fakturace.

 7. Pokud zákazník opakovaně nereaguje na výzvy o uhrazení pohledávky, předáváme dluh inkasní agentuře. V případě, že zákazník ani pak nereaguje, předáváme jeho dluh ČTÚ, které zahájí správní řízení.

T-Mobile

 1. Běžná lhůta pro splatnost je 18 dní.

 2. První "sankcí" je zpoplatněná upomínka, která se zákazníkovi posílá po první vymáhací SMS. Tato upomínka se odesílá cca 2-5 dní po odeslání první vymáhací SMS. V první SMS je zmínka o možném odeslání zpoplatněné upomínky a i o naúčtování smluvní pokuty za prodlení (130 Kč) s platbou a informace o možném omezení služeb. Tuto smluvní pokutu účtujeme minimálně 7 dní po odeslání prvního upomínacího dopisu.

 3. Při naúčtování této pokuty dochází k omezení služeb, tzn. zamezení odchozích hovorů, SMS, MMS, Wap, internet, dobíjení z vyúčtování atd. Následuje další zpoplatněná upomínka za 130 Kč a pak následuje smluvní pokuta dle VPST za 21 dní prodlení s platbou a její výše je 1000 Kč. Pokud ani teď zákazník dluh neřeší, postupujeme záležitost vymáhací agentuře (cca 3 měsíce po splatnosti), kdy jsou zákazníkovi účtovány náklady na vymáhání ve výši 12% z dlužné částky, minimálně však 200 Kč.

  Dále, pokud zákazník nereaguje na vymáhací agenturu, mu je zaslána výpověď, která je zdarma a ve výpovědi je uvedeno, že pokud neuhradí dlužnou částku, bude mu vystavena finální faktura, kde mu budou naúčtovány paušály do konce doby určité. Pokud jde o smlouvu na dobu neurčitou, jsou zákazníkovi účtovány pouze neuhrazené vyúčtování služeb a smluvní pokuty. Dále následuje deaktivace a zákazník je předán ČTÚ.

  Časová osaschéma jednání s dlužníkem
  Neuhrazení faktury1. SMS
  2 až 5 dní po odeslání SMS1. písemná upomínka (130 Kč)
  mezi pátým a dvacátým dnem2. SMS
  Blokování služeb (150 Kč)
  2. písemná upomínka (130 Kč)
  21 dní po splatnostiSuspendace (1000 Kč)
  3 měsíce po splatnostiVymahací agentura (12 % dluhu)
  po třech měsících neplaceníVýpověď
  Deaktivace
  Příprava návrhu na ČTÚ

  Ano, každý den v pracovní době prodejny, tato služba je zpoplatněna 85 Kč.

 4. K omezení služeb, jak jsem již psal výše, dochází cca za 11-23 dní po splatnosti faktury, důležitá je rizikovost zákazníka. Znovu zapojení je zdarma, zákazník platí pouze smluvní pokutu 150 Kč.

 5. Samozřejmě, vedle standardního vymáhacího procesu, kdy je zákazník informován o dluhu formou SMS nebo upomínacích dopisů, zákazníka kontaktuje externí call centrum, které ho na dluh upozorní a snaží se s ním najít řešení pro platbu (splátkový kalendář, oddálení platby – vyloučení z vymáhání na max. 5 dní), případně s ním ověří údaje pro platbu (variabilní symbol, částku, číslo našeho účtu).

 6. Splátkový kalendář si lze sjednat. Je zdarma, každá žádost je posuzována individuálně. Navíc nezaplatí nic, pouze případné úroky z prodlení. Žádost o splátkový kalendář lze písemně, e-mailem, na značkové prodejně nebo na osobních stížnostech.

 7. Na existenci neuhrazeného vyúčtování služeb zákazníka upozorňujeme již záhy po splatnosti a nejprve preferujeme smírné řešení vzniklé situace (viz výš). Dalším krokem je předání pohledávky k vymáhání externímu subjektu, a to vymáhací agentuře, ovšem v tomto případě již dluh narůstá o náklady spojené s vymáháním (řádově stokoruny) vyplývající ze Všeobecných podmínek (bod 5.8).

  Pokud ani poté není pohledávka uhrazena, přistoupíme k soudnímu vymáhání pohledávek a v tomto případě již dluh narůstá o náklady, které stanoví platné právní předpisy. Tyto náklady tvoří správní / soudní poplatky, odměna advokáta, odměna exekutora (dohromady řádově tisíce korun). Ve všech případech máme nárok na úrok z prodlení (výše je stanovena zákonem, aktuálně min. 7 %). Jako poslední variantu volíme postoupení pohledávky.

  Ve vztahu k časování – vymáhání pohledávky zahajujeme ihned, jednotlivé metody jsou zpravidla ve výše uvedeném pořadí, ale změnu tohoto pořadí nelze vyloučit. Exekutor nepřijde k zákazníkovi dříve než dva roky po splatnosti.

O2: Upomínáme, pokud nereagujete, účtujeme poplatky

 1. Doba splatnosti vychází ze Všeobecných podmínek – u mobilních služeb je 18 kalendářních dnů, u fixních služeb je 22 kalendářních dní ode dne ukončení zúčtovacího období.

 2. Teprve v případě pokud je smlouva s klientem ukončena a pohledávky stále nejsou uhrazeny, účtujeme úroky z prodlení platby. Zákazníkům, kteří své závazky nezaplatí ani po obdržení upomínacích SMS a nereagují na telefonát operátora, účtujeme poplatky za písemnou upomínku - 180 Kč.

 3. Ano, fakturu po splatnosti lze zaplatit i osobně na prodejně za poplatek 75 Kč.

 4. K částečnému či úplnému omezení služeb zákazníka dochází až po několikerém upozornění všemi našimi upomínacími nástroji (SMS, automatické a osobní obvolávání) včetně písemné upomínky . Zákazník má vždy dostatek času na situaci zareagovat a problém vyřešit, dlužnou částku uhradit nebo reklamovat. Časování těchto aktivit je různé podle segmentu zákazníka, kreditní třídě a platební metodě. Poplatky jsou dle Všeobecných podmínek a platného ceníku:

  • znovu zapojení po omezení odchozích hovorů z důvodu neplacení – 60 Kč
  • znovu zapojení po úplném vypojení pro neplacení - 594 Kč
  • znovu zapojení po úplném vypojení pro neplacení pevné linky - 333 Kč
 5. Ano, všechny pohledávky prokazatelně upomínáme několika způsoby – SMS, automatické nebo osobní obvolávání a písemná upomínka. Zákazníkům, který nemohou fakturu dohledat a neznají výši úhrady, doporučujeme nečekat na zahájení upomínacího procesu, ale včas kontaktovat naši bezplatnou linku 800 020202 nebo *11.

 6. Ve výjimečných případech a ze závažných důvodů můžeme sjednat se zákazníkem splátkový kalendář. U stávajících zákazníků jsme oprávněni účtovat úrok z prodlení, nicméně s ohledem na jejich složitou životní situaci tuto možnost nevyužíváme.

 7. K soudnímu a exekučnímu řízení přistupuje Telefónica ČR pouze v případě, pokud selžou všechny ostatní nástroje vymáhání a zákazník nereaguje na naše upozornění, ani na vymáhací aktivity našich partnerů. Zákazník však má vždy dostatek času a je vždy dostatečně jasně upozorněn, jakým způsobem má svůj dluh uhradit a jak zabránit dalším právním krokům. Maximální doba, kdy můžeme zahájit exekuční řízení je 10 let od doby přiznání pohledávky soudem nebo správním orgánem. Nařízením exekuce dochází ke zastavení promlčecí lhůty a exekuce tak může probíhat neomezeně dlouhou dobu až do jejího vymožení nebo zastavení.


A jak jste na tom vy? Daří se vám platit vyúčtování včas? Máte ve svém okolí někoho, kdo si lehkomyslným podpisem na ulici „pozval“ domů exekutora?

Diskuze (117) Další článek: Nokia se chce zbavit své luxusní značky Vertu

Témata článku: Operátoři, O2, T-Mobile, Vodafone, Ostatní, Hospodaření a finance, Uhrazení, Jediný cíl, Exekutor, Uvedené pořadí, Maximální doba, Vymáhání, Závažný důvod, Výhodná nabídka, Smluvní pokuta, Variabilní symbol, Právní předpis, Malér, Upomínka, Právní krok, Exekuce, Pohledávka, Jak, Inkasní agentura


Určitě si přečtěte