Vodafone bojuje za své LTE. Na ČTÚ čeká těžká volba

Vodafone vydražil „osmistovku“ a má povinnost pokrývat. Jeho LTE ale stojí na 900 MHz, a tak žádá o rozšíření výjimky. ČTÚ stojí před těžkým rozhodnutím.

Příběh začal v roce 2012 při připomínkování podmínek aukce pro frekvence 800 MHz. Tehdy se Vodafone bil za to, že pásmo 900 MHz není rovnocennou náhradou pásma 800 MHz. A skutečně, podmínky pro budování nové sítě nebyly v obou pásmech rovnocenné. „Osmistovka“ byla volná, na „devítistovce“ běžela (a dodnes běží) síť 2G.

Přesto v roce 2014 Vodafone začal budovat LTE právě v pásmu 900 MHz a udělal z toho svou konkurenční výhodu, protože tak mohl začít dříve než O2 a T-Mobile, kteří teprve čekali na příděl pásma 800 MHz z aukce. Teď, v roce 2015, Vodafone žádá u Českého telekomunikačního úřadu o uznání pásma 900 MHz za substitut 800 MHz, resp. aby jej šlo, stejně jako sítě v pásmu 2 100 MHz (tedy v praxi 3G), dočasně započítat do tzv. rozvojových kritérií.

Vtipné, že? O legraci ale nejde, operátor poslal na ČTÚ oficiální žádost a úřad je teď v nezáviděníhodné situaci. Má vyjít Vodafonu vstříc a měnit předem daná pravidla hry? Dávalo by to smysl, prioritou je přece pokrytí LTE a je vedlejší, na které frekvenci či technologii. Výjimku už má 3G na 2 100 MHz, tak proč by ji nemělo dostat v mnoha ohledech kvalitnější LTE 900? Kladné rozhodnutí (z pohledu Vodafonu) by však znamenalo precedens a podobných žádostí by se na stole Jaromíra Nováka mohlo do budoucna objevit vícero. A když už bylo jednomu vyhověno, bylo by fér zamítnout úlevu druhému?

Odvolávám, co jsem slíbil, a slibuji, co jsem odvolal...

Navíc si můžeme klást jednoduchou otázku – kde to skončí? Operátoři si totiž můžou pokrytí 3G započíst dočasně tak, aby mohli LTE na 800 MHz budovat tam, kde není pokryto vůbec (respektive je nejvýše EDGE). V roce 2019 by pak „osmistovka“ měla být prakticky všude, viz obrázek níže. Co když si Vodafone bude za dalších pár let žádat o to, aby mu LTE na 900 MHz bylo prostě uznáno jako LTE 800 MHz?

Klepněte pro větší obrázek
Rozvojová kritéria aukce (zdroj: ČTÚ)

Abychom ale Vodafonu nekřivdili, jeho argumentace v žádosti ze dne 3. července 2015 je pádná a věcná. Z osmistránkového dokumentu (PDF) vybírám následující:

  • Díky podmínkám stanoveným v Přídělu jsou investice do sítí a služeb LTE 900 v současné době výrazně a bezdůvodně znevýhodněny oproti investicím do sítí a služeb využívajících přidělené rádiové kmitočty v pásmech 800, 1800 či 2600 MHz a též 2100 MHz . Při stávajícím znění Přídělu, by bylo v krátkodobém horizontu nutné pokrytí LTE 900 „překrýt“ signálem pomocí kmitočtů z jiného pásma (primárně pásma 800 MHz), ačkoliv kvalita služby dostupná prostřednictvím LTE 900 je z pohledu kvalitativních požadavků Přídělu v drtivé většině případů dostatečná a nepochybně je plně srovnatelná s kvalitou služby v pásmu 2 100 MHz.

Vodafone argumentuje také tím, že pásmo 900 MHz nikdo v době tvoření podmínek aukce pro data nevyužíval, proto se na něj vůbec nemyslelo a tím, že LTE na 900 MHz je kvalitativně minimálně shodné s 3G. Dále argumentuje, že jeho Turbo Internet vyhovuje minimálním požadovaným rychlostem a tím, že případné ano úřadu by bylo naprosto v souladu s evropskými směrnicemi a strategickým dokumtem Digitální Česko.

Podmínky aukce najdete zde (PDF), rozvojová kritéria v pásmu 800 MHz jsou specifikována na str. 29, bod 5.3.1.

Na závěr ještě dodávám, že vodafonní Turbo Internet se skládá z LTE na 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz a 3G (2 100 MHz). Všechny datové vrstvy si můžete zobrazit na mapě pokrytí, kterou Vodafone před časem vymazlil.

Klepněte pro větší obrázek
Pokrytí Vodafonu na LTE 800 MHz, pokud se podíváte na obrázek níže, kde je LTE 900 HMz, ihned pochopíte, jak to do sebe zapadá (obr.: vodafone.cz)
Klepněte pro větší obrázek
A LTE na 900 MHz, do kterého operátor očividně zainvestoval hodně peněz. Do čtyř let by měl, respektive musí to stejné území pokrýt i „osmistovkou“ (obr.: vodafone.cz)

Tuzemského regulátora jsme se na žádost Vodafonu optali. Zajímalo nás, zda ČTÚ už nějak vyhodnocuje plnění rozvojových kritérií a co by se stalo, když by se zjistilo, že nikoli:

  • Rozvojová kritéria počítají s prvním milníkem 30 měsíců od právní moci udělení přídělu. Tento okamžik dosud nenastal, proto je předčasné zabývat se otázkou, zda Vodafone "aktuálně" tato kritéria plní. Teprve tehdy, až se dostaneme do fáze, že dospěje závazek operátora zajistit patřičné pokrytí, bude ČTÚ splnění tohoto závazku kontrolovat. Pokud by operátor rozvojová kritéria nesplnil, postupoval by ČTÚ v souladu s § 114 zákona o elektronických komunikacích a vyzval by operátora k nápravě.
Diskuze (80) Další článek: Konec Home Buttonu, čtečka bude pod displejem. Ale letos to nebude

Témata článku: Vodafone, LTE, Kauzy, ČTÚ, Voda, Právní moc, Směrnice, První milník, CVC, Boj, Tvoření, Vodafone — Heureka.cz